dissabte, 28 de juliol de 2012

Jaume Traserra: "Tornar de la part de Déu” és possible


Quan celebrem els 10 anys de la carta pastoral del bisbe emèrit de Solsona Mons. Jaume Traserra, hem seleccionat 10 frases d'aquell document: "Torneu de la part de Déu"


1- Anunciem, amb renovada confiança, que el Senyor fa camí amb nosaltres, que la seva Paraula dóna plena resposta als anhels del cor humà, que la seva presència en els signes de l’Església demana l’encontre personal amb Ell i la resposta generosa de cadascun de nosaltres. 


2- No és suficient parlar de l’home i dels valors evangèlics, sinó que el fonament, la culminació i el dinamisme de l’anunci de l’Església és Jesucrist mateix, vivent i ressuscitat, Fill de Déu, que ofereix a tots els homes la misericòrdia i la salvació. 


3- Els fidels que escolten la Bona Notícia, han d’anar descobrint la presència oculta del Senyor en la humilitat dels seus signes. 


4- Hem d’estar convençuts que, com ha succeït sempre en la vida de l’Església, la Bona Nova de Jesucrist proclamada sense vacil·lacions, amb força i entusiasme, és capaç de trasbalsar el cor de l’home i pot commoure les seves entranyes. 


5- Cal que els cristians es reuneixin per escoltar junts la Paraula del Senyor, que es deixin jutjar per Ell, que emprenguin tots els seus treballs en nom d’Ell 


6- És en la pregària, on tot cristià demana amb insistència que el Senyor li mostri la resplendor de la seva mirada, on pot iniciar i mantenir un diàleg amical i joiós amb Ell, on pot viure la comunió amb Ell. 


7- Tota predicació, tota pregària queda incompleta, si no s’orienta cap a la participació en l’Eucaristia, perquè en el memorial del Sopar del Senyor no solament Ell hi és present, sinó que hi és present “per nosaltres”, per cadascun de nosaltres. 


8- El signe d’una comunitat viva és l’abundància d’iniciatives i realitzacions en favor dels més pobres, segons l’estil de Crist. 


9- Estem segurs que aquest treball entre els indiferents o allunyats suscitarà en alguns el desig de tornar a començar, d’iniciar un camí de recerca de Jesucrist i de l’Evangeli. 


10- Les nostres comunitats parroquials i tota l’Església diocesana senten que l’evangelització no té espera, que no es pot ajornar per un altre moment.